PZW Słupsk
Menu
XXII EFFC
ZEZWOLENIA     IT
O C H R O N A   W Ó D
Aktualności
ZAKAZ POLOWU RYB
Sport
Rekordy
Kampanie
Przepisy PZW
Poczta
Słońce w Słupsku
Dziś jest: 19.02.2018

wschód: 06:04
zachód: 16:08
Licznik odwiedzin
1541810
Informacje o Okręgu
SŁUPSKI OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO


Okręg Słupski Polskiego Związku Wędkarskiego działa na obszarze dawnego województwa słupskiego znajdującego się po reformie administracyjnej kraju w województwie pomorskim i zachodniopomorskim (powiat Sławno).

Okręg Słupski jest samodzielną jednostką organizacyjną działającą od 1975 r. , posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie Statutu PZW.
Statut określa cele i zdania Okręgu. Aktualnie Okręg Słupski liczy ponad 5600 członków zrzeszonych w 54 kołach, w 5 rejonach:

1. Rejon Słupsk Miasto zrzesza 20 kół
2. Rejon Słupsk Teren zrzesza 16 kół
3. Rejon Bytów zrzesza  5  kół
4. Rejon Człuchów zrzesza  6  kół
5. Rejon Lębork

zrzesza  7  kół


Gospodarujemy na blisko 1400 ha rzek i 1200 ha jezior i zbiorników zaporowych, które corocznie zarybiamy 8-10 tonami materiału zarybieniowego o wartości ponad 300 tys zł.
Dodatkowo ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi do rzek wypuszczane są smolty troci i łososia o wartości średnio rocznie 200 000 zł. Znaczna część tego materiału pochodzi z naszego Ośrodka Zarybieniowego w Damnicy.

Ochroną wód przed kłusownikami zajmuje się 170 strażników Społecznej Straży Rybackiej współdziałającej z Policją i Państwową Strażą Rybacką. Dla zwiększenia operatywności i skuteczności działania utworzyliśmy bardzo dobrze wyposażoną Grupę Szybkiego Reagowania SSR.

Nasz Okręg wchodzi w skład tzw. Strefy I tj. porozumienia kilku Okręgów zachodniej Polski w sprawie wzajemnego honorowania opłat. Prócz nas Strefę tworzą Okręgi : Nadnotecki (Piła), Koszalin, Szczecin, Legnica, Zielona Góra i Jelenia Góra.
Od 2005 roku zawierane są dwustronne porozumienie o wzajemnym honorowaniu opłat okręgowych z Okręgiem Łódzkim i Sieradzkim.
Posiadamy bazę noclegową w schronisku wędkarskim nad jeziorami: Krzynia i Konradowo.


Gospodarka rybacka

Okręg PZW Słupsk prowadzi racjonalną gospodarkę rybacką, obejmującą zarybianie, odłowy kontrolne pozwalające na poznanie stanu ichtiofauny i uchwycenie kierunków zachodzących zmian w środowisku wodnym. Wyniki połowów wędkarskich odnotowywane są w rejestrach połowów wędkarskich.
Informacje uzyskane tą drogą są podstawą do określania planów zagospodarowania wód.
Odłowów gospodarczych jezior ze względu na ich charakter (niewielkie powierzchnie, liczne zawady, oddalenie i śródleśne, trudnodostępne położenie) nie prowadzimy.
Ważną dziedziną działalności Okręgu jest ścisła współpraca i Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Gdańsku i Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni w zakresie gospodarki trociowej i łososiowej na rzekach Pomorza Środkowego.
Wspólnie z Towarzystwem Proekologicznym „Słupia” , Parkiem Krajobrazowym „Dolina Słupi” oraz Towarzystwem Przyjaciół Rzeki Łeby wybudowaliśmy sztuczne tarliska na rzekach Glaźnej, Słupi i Łebie.


Działalność sportowa

Jesteśmy organizatorem zawodów wędkarskich o zasięgu ogólnopolskim np. Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Morskim czy Muchowym. Od kilku lat jesteśmy gospodarzem cenionej w Polsce imprezy w wędkarstwie muchowym jaką jest Puchar Ziem Północnych Przy Okręgu Słupskim działają dwa wędkarskie kluby sportowe; Klub Wędkarstwa Morskiego „ Pomuchel” oraz Wielosekcyjny Wędkarski Klub Sportowy „Słupia” w Słupsku.


Działalność z młodzieżą

Jesteśmy organizatorem obozów wędkarskich . Dziesiąta edycja obozu miała miejsce w br. Bogaty program , liczne atrakcje, interesujące łowiska i kompetentni instruktorzy przyczyniają się do bardzo dużego zainteresowania obozem.
Okręg Słupski realizuje od 5 lat program pn. „PZW w Szkole – ekologia, etyka, wędkarstwo”. Od momentu jego wprowadzenia obserwowany jest stały wzrost liczby szkółek wędkarskich.


Atrakcyjne łowiska:
 1. Rzeczne:
  • Rzeka Słupia - obejmuje odcinek 113 km od mostu Parchowo-Chałupy do mostu kolejowego w Ustce. Występujące gatunki ryb: na całej długości pstrąg potokowy, lipień, płoć, szczupak, kleń , jelec , na odcinku od rozlewiska Mała Krzynia do Ustki dodatkowo troć wędrowna i łosoś. Interesujące dopływy to: Skotawa, Jutrzenka, Kamienica
  • Rzeka Łeba - obejmuje prawie 45 km odcinek rzeki od mostu w m. Mosty do granic SPN. Występujące gatunki ryb: pstrąg potokowy, lipień, troć wędrowna, kleń, jelec, szczupak, leszcz i okoń. Atrakcyjne wędkarsko i krajobrazowo są liczne dopływy, wśród nich: rz. Okalica i Pogorzelica z Unieszynką.
  • Rzeka Łupawy - obejmuje 75 km odcinek rzeki od mostu Czarna Dąbrówka-Rokity do granic Słowińskiego Parku Narodowego.
   Występujące gatunki: pstrąg potokowy, lipień, troć wędrowna i łosoś ( na odcinku do elektrowni w Smołdzinie ). Interesujące dopływy to : rz. Bukowina.
  • Rzeka Wieprza - obejmuje odcinek 85 km od mostu w m.Wałdowo do mostu St.Kraków-Kanino.
   Występujące gatunki ryb : na całej długości pstrąg potokowy, lipień; na odcinku od mostu Stary Kraków- Kanino do Kępic ponadto troć wędrowna i łosoś. Bardzo atrakcyjne wędkarsko są liczne dopływy z takimi rzekami jak: Studnica, Bystrzenica, Ścięgnica i Pokrzywna.
  • Rzeka Brda - obejmuje 60 km odcinek rzeki od mostu w m. Trzyniec do jez. Charzykowwskiego. Występujące gatunki ryb to: pstrąg potokowy, lipień, szczupak, kleń i inne ryby karpiowate , których dominacja zależy od charakteru rzeki na wybranym odcinku. Ważne znaczenie posiadają m.in. takie rzeki jak : Rudna, Modra i z dominującym gatunkiem ryb – pstrągiem potokowym.
  • Rzeka Czernica - obejmuje 36 km odcinek od źródeł do mostu Lubnickiego. Dominujący gatunek ryb to: pstrąg potokowy, którego rozmiary mogą zaskoczyć najwytrawniejszego ich łowcę.
 2. Jeziorowe:
  • Jezioro Lubowidz - położone jest w gminie Nowa Wieś Lęborska. Powierzchnia 164 ha, maksymalna głębokość 15,8 m. Rybostan bogaty z dominacją szczupaka , okonia , leszcza i płoci. Licznie występuje również węgorz. Gospodarzem łowiska są koła Lębork Miasto i Lębork KPP.
  • Jezioro Zurawie (Brody) - położone jest w gminie Cewice. Powierzchnia 11,47 ha, maksymalna głębokość 7,8m . Donimujące gatunki ryb : leszcz, lin, płoć, szczupak. Gospodarzem łowiska jest Koło PZW w Siemirowicach.
  • Jezioro Oskowo - położone jest w gminie Cewice. Powierzchnia, maksymalna głębokość 5,3m Występujące gatunki ryb : leszcz, lin, szczupak, karp. Gospodarzem łowiska jest Koło PZW w Siemirowicach
  • Jezioro Jeleń - położone jest w gminie Bytów. Jezioro zaliczane jest do jezior lobeliowych. Maksymalna głębokość 10,7 m. Występujące gatunki ryb to: lin, szczupak, płoć, okoń. Gospodarzem łowiska jest koło PZW w Bytowie.
  • Jezioro Przyjezierze - położone jest w gminie Kępice. Powierzchnia 27,05 ha. Maksymalna głębokość 19 m. Dominujące gatunki ryb :leszcz, szczupak, płoć,okoń, sieja . Jezioro posiada status łowiska patronackiego, którym opiekują się koła : Kępice, Meble Słupsk i Gryf Słupsk.
  • Jezioro Krzynia - jest zbiornikiem zaporowym elektrowni w Krzyni, położonym w gminie Dębnica Kaszubska na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.Powierzchnia 126 ha, maksymalna głębokość 8 m. Występujące gatunki ryb to: leszcz, płoć, szczupak, węgorz oraz duży karp.
  • Jezioro Konradowo - jest zbiornikiem zaporowym o pow. 104 ha położonym w obrębie Parku Krajobrazowego „ Dolina Słupi” na terenie gminy Kołczygłowy. Występujące gatunki ryb to: leszcz, płoć, szczupak, węgorz oraz duży karp.
  • Jezioro Debrzno - położone jest w gminie Debrzno. Powierzchnia 26,37 ha. Maksymalna głębokość 12,5 m. Występujące gatunki: leszcz , lin, sandacz, okoń, karaś, Karp, węgorz. Łowiskiem opiekuje się Koło PZW w Debrznie.
  • Jezioro Gardzkie - położone jest w gminie Debrzno. Powierzchnia 16,05 ha. Maksymalna głębokość. Jezioro należy do lobeliowych. Opiekunem łowiska jest Koło PZW w Debrznie. W ichtiofaunie dominują :okoń (duży).
  • Jezioro Byczyńskie - położone jest w gminie Miastko. Powierzchnia 17,20 ha, maksymalna głębokość 7,5 m. Należy do jezior lobeliowych. Występujące gatunki ryb: szczupak, okoń lin, karp, płoć, okoń, węgorz. Jeziorem opiekuje się Koło PZW w Miastku.
  • Jezioro Zielone Duże - jezior położone jest w gminie Konarzyny.Powierzchnia jeziora wynosi 22 ha, maksymalna głębokość 9,3 m. Należy do jezior typu leszczowego. W składzie ichtiofauny dominują: leszcz, lin, okoń, szczupak, węgorz. Gospodarzem łowiska jest Koło PZW w Konarzynach.
  • Jezioro Łękinia - położone jest w gminie Koczała. Powierzchnia 21,45 ha, maksymalna głębokość 9,7 m. Należy do jezior linowo-szczupakowych. Dominujące gatunki to: leszcz , lin, szczupak, karp. Jeziorem opiekuje się Koło PZW w Koczale.

Pełny wykaz wód użytkowanych przez nasz Okręg w tym łowisk patronackich wraz z licznymi informacjami dodatkowymi zawiera wydana w 2006 r. Mapa Wód Słupskiego Okręgu PZW do nabycia w Siedzibie BIURA ZO PZW W SŁUPSKU.
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony
Copyright © 2006 - 2018 ZO PZW Słupsk - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści bez zgody ZO PZW Słupsk zabronione.