PZW Słupsk
Menu
XXII EFFC
ZEZWOLENIA     IT
O C H R O N A   W Ó D
Aktualności
ZAKAZ POLOWU RYB
Sport
Rekordy
Kampanie
Przepisy PZW
Poczta
Słońce w Słupsku
Dziś jest: 19.02.2018

wschód: 06:04
zachód: 16:08
Licznik odwiedzin
1541811
Wykaz wód 2016
Wniosek

WODY KRAINY PSTRĄGA I LIPIENIA - (WODY GÓSKIE)

S-1 - rzeka Łupawa (Obrówka) nr 1 z dopływami od źródeł do ujścia do j. Obrowo Duże wraz z dopływami - dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12.
S-2 - rzeka Łupawa nr 3 z dopływami od 50 m poniżej wypływu z j. Jasień do granicy ze Słowińskim Parkiem Narodowym:
- od 50 m poniżej wypływu z j. Jasień do jazu elektrowni wodnej w m. Łebień - dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12.
- od jazu elektrowni wodnej w m. Łebień do młyna w Damnie - łowisko specjalne.Od jazu elektrowni w m. Łebień do mostu drogowego przy ośrodku hodowlanym w Damnicy dozwolona tylko metoda muchowa. Od mostu drogowego przy ośrodku hodowlanym w Damnicy do młyna w Damnie dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.03. Na całym odcinku zakaz zabierania złowionych ryb (odcinek „No kill”). Dozwolone przynęty na hakach bezzadziorowych. Do połowu na łowisku uprawnia licencja wystawiana przez koło PZW „Trzy Rzeki”
- od młyna w Damnie do elektrowni wodnej w Drzeżewie - dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.112.
- od elektrowni wodnej w Drzeżewie do pozostałości starego jazu w Zgojewie – dozwolona wyłącznie metoda muchowa. Zakaz zabijania i zabierania złowionych ryb - (odcinek „No kill”) – zakaz nie dotyczy pstrąga tęczowego.
- od pozostałości starego jazu w Zgojewie do elektrowni wodnej w Żelkowie dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12.
- od elektrowni wodnej w Żelkowie do elektrowni wodnej w Smołdzinie z wyłączeniem wód Słowińskiego Parku Narodowego - dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz wędkowania od 01.10 do 31.12.

S-3 - rzeka Łupawa nr 4 od wypływu z terenu leśnego Słowińskiego Parku Narodowego w m. Smołdzino do mostu na drodze z m. Gardna Wielka w kierunku północnym, wody kanału „Kanał Łupawa – Łebsko” oraz wody dopływów do tych wód poza granicami Słowińskiego Parku Narodowego.
- od granicy Słowińskiego Parku Narodowego do elektrowni wodnej w Smołdzinie - dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz wędkowania od 01.10 do 31.12.
- od elektrowni wodnej w Smołdzinie do jazu w Człuchach- dozwolone metody spinningowa i muchowa. W okresie od 01.04.do 30.09. dozwolone wszystkie przynęty i metody. W okresie od 01.10. do 31.12. zakaz wędkowania.

- od jazu w Człuchach do granic Słowińskiego Parku Narodowego (most betonowy na trasie Gardna Wielka - Suche Łąki) - dozwolone wszystkie przynęty i metody. W okresie od 01.10. do 31.12. zakaz spinningowania. - kanał Łupawa - Łebsko od połączenia z rzeką Łupawa powyżej elektrowni wodnej w Smołdzinie do granicy Słowińskiego Parku Narodowego dozwolone wszystkie przynęty i metody.
S-4- rzeka Bukowina nr 2 od młyna w Skrzeszewie do jej ujścia do rzeki Łupawyw m. Kozin wraz z dopływami z wyłączeniem dopływu z j. Oskowo: dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12.

S-5 - rzeka Węgorza nr 1 z wodami jej dopływów, od źródeł do ujścia do rzeki Łeba - dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12. 

S-6 - rzeka Łeba nr 3 - rzeka Łeba od ujścia rzeki Węgorza do granicy ze Słowińskim Parkiem Narodowym, rzeka Sitnica od 50 m poniżej wypływu z j.Brody do jej ujścia do rzeki Łeba, kanał „Kanał Łebski”, kanał „Kanał Izbicki”, rzeka Stara Łeba poza granicami Słowińskiego Parku Narodowego oraz dopływy poza obszarem Słowińskiego Parku Narodowego.
- od ujścia rzeki Węgorza do jazów „sądowego” i „młyńskiego” w Lęborku - dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12. Od mostu drogowego na trasie Lębork - Mosty do wymienionych jazów - całkowity zakaz zabierania złowionych ryb (odcinek „No kilł”) - zakaz nie dotyczy pstrąga tęczowego.
- od jazów „sądowego” i „młyńskiego” do mostu przy. Al. Wolności oraz rzeka Okalica na odcinku od młyna przy ul. Staszica w Lęborku do ujścia do rzeki Łeba wraz z kanałem ulgi łączącym Łebę z Rybnicka Strugą i odcinkiem Rybnickiej Strugi od kanału ulgi do jej ujścia do Okalicy – zakaz wędkowania.
- od mostu przy Al. Wolności w Lęborku do ujścia cieku Białogardzka Struga w m. Gęś – dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz wędkowania od 01.10. do 31.12.
- poniżej ujścia cieku Białogardzka Struga w m. Gęś do granicy wód Słowińskiego Parku Narodowego dozwolone metody: spinningowa i muchowa.W okresie od 01.03 do 30.09. dozwolone wszystkie przynęty i metody. Od 01.10. do 31.12. - zakaz wędkowania.
- całkowity zakaz wędkowania na odcinku od wlotu przepławki powyżej jazu w Chocielewku do drewnianej kładki poniżej wylotu przepławki.

S-7 - rzeka Pogorzelica nr 2 z wodami dopływów, od 50-ciu metrów poniżej wypływu z j. Kozy (Kozińskie) do jej ujścia do rzeki Łeba z wyłączeniem wód dopływu z j. Mikorowo: od wypływu z j. Kozy (Kozińskie) do ujścia do rzeki Łeba - dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12. Zakaz wędkowania od 01.10do31.12.

S-8 - rzeka Słupia nr 7 i 8 od zapory w Młynkach do połączenia starego koryta rzeki Słupia z rzeką Słupia poniżej rozlewiska Mała Krzynia z wyłączeniem: starorzecza o nazwie „Cicha Woda”, zbiornika (jeziora) Konradowo, zbiornika (jeziora) Krzynia, jeziora Głębokiego.
- stare koryto rzeki Słupia od zapory w Młynkach do jego ujścia do rzeki Słupia - dozwolone wszystkie przynęty i metody.
- rzeka Słupia od elektrowni wodnej Soszyce do pozostałości mostu betonowego poniżej zabudowań Leśnictwa Soszyce (Czaple) - dozwolone wszystkie przynęty i metody. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12
- rzeka Słupia od pozostałości mostu betonowego poniżej zabudowań Leśnictwa Soszyce (Czaple) do połączenia rzeki Słupia ze starym korytem rzeki Słupia (dopływ ze starorzecza „Cicha Woda”) - dozwolone metody: spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09.do31.12
- stare koryto rzeki Słupia i rzeka Słupia od wypływu ze starorzecza „Cicha Woda” do mostu przy ujściu do j. Głębokiego - dozwolone wszystkie przynęty i metody. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.
- stare koryto rzeki Słupia i rzeka Słupia od zapory wodnej w Grabówku do mostu drogowego w m. Gałąźnia Mała - dozwolone metody: spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.
- od mostu drogowego w m. Gałąźnia Mała do ujścia do zbiornika Konradowo - dozwolone wszystkie przynęty i metody.
- stare koryto rzeki Słupia od zapory ziemnej (wału) zbiornika Konradowo do ujścia do rzeki Słupia poniżej elektrowni Konradowo wraz z ciekiem Bródek. Całkowity zakaz wędkowania.
- rzeka Słupia od elektrowni w Konradowie do ujścia do zbiornika Krzynia wraz z rozlewiskami - dozwolone wszystkie przynęty i metody.
- stare koryto rzeki Słupia od zapory ziemnej ( wału ) zbiornika Krzynia oraz rzeka Słupia od elektrowni wodnej Krzynia do ujścia starego koryta rzeki Słupia do rzeki Słupia tzw. rozlewiska Mała Krzynia – dozwolone wszystkie przynęty i metody. Od 1.10 do 31.12. zakaz wędkowania metodą spinningową i muchową.

S-9 - rzeka Słupia nr 9 wraz z dopływami od połączenia starego koryta rz. Słupia z rz. Słupia poniżej wypływu z rozlewiska Mała Krzynia do granic wód morskich tj. północno wschodniej krawędzi mostu kolejowego w m. Ustka oraz rzeka Kamienna od 50 m poniżej wypływu z j. Rybiec do ujścia do rz. Słupia:
- od połączenia starego koryta rzeki Słupia z rzeką Słupia poniżej wypływu z rozlewiska Mała Krzynia do jazu przy ul. Nad Śluzami w Słupsku - dozwolone metody: spinningowa, muchowa i spławikowa z przynętą roślinną. Zakaz wędkowania od 01.10. do 31.12.obręb ochronny.
- od jazu w Słupsku do mostu kolejowego w Ustce - dozwolone metody: spinningowa, muchowa i spławikowa z przynętą roślinną. Od 01.03. do 30.09. dozwolone wszystkie przynęty i metody. Zakaz wędkowania od 01.10. do 31.12.- obręb ochronny.
- dopływ Słupi rz. Kwacza na całej długości dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. Całkowity zakaz wędkowania od 01.10. do 31.12. - obręb ochronny.
- dopływ Słupi - rz. Gnilna na całej długości dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. Całkowity zakaz wędkowania od 01.10. do 31.12.- obręb ochronny.

S-10 - rzeka Kamienna , Żelkowa Struga, Glaźna, strumyk bez nazwy w Kobylnicy, Ryczewski strumyk oraz ciek bez nazwy spod Bukówki na całej ich długości zakaz wędkowania. Od 01.10. do 31.12. –obręb ochronny.
S-11 - rzeka Bytowa nr 2 od 50 m poniżej wypływu z j. Mędrzechowskie do jej ujścia do rz. Słupia z dopływami z wyłączeniem cieku Struga Borują i wód dopływów z j. Herta i Osiecko: na całej długości dozwolone metody: spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.
S-12- rzeka Skotawa nr 2 od jazu w Nożynie do jej ujścia do rz. Słupia wraz z ciekiem Maleniec oraz ciekiem od 50 m poniżej wypływu z jeziora Uniechowskie do jego ujścia do rzeki Skotawa:
- od jazu w Nożynie do jazu w Skarszewie Dolnym wraz z ciekiem Maleniec - dozwolone metody spinningowa i muchowa. Na odcinku od mostu drogowego w m. Jamrzyno do m. Starniczki zakaz zabijania i zabierania pstrąga potokowego i lipienia (odcinek „no kill”).Od 01.09 zakaz spinningowania. Od 01.10 do 31.12. całko wity zakaz wędkowania- obręb ochronny.

- od jazu w Skarszewie Dolnym do ujścia do rz. Słupia - dozwolone metody spinningowa i muchowa. Całkowity zakaz wędkowania od 01.10. do 31.12. - obręb ochronny.
- dopływy Skotawy: rz. Graniczna i Warblewska Struga - zakaz wędkowania na całej ich długości przez cały rok. Od 01.10.-31.12.- obręb ochronny. 
S-13-rzeka Struga Boruja od 50 m poniżej wypływu z j. Niezabyszewskie do jej ujścia do rz. Bytowa z dopływami: - na całej długości dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowaniaod01.09. do 31.12.
S-14 - rzeka Kamienica od źródeł do jej ujścia do rzeki Słupia oraz wody rz. Kamionka od 50 m poniżej wypływu z j. Duże do ujścia do rz. Kamienica wraz w dopływami - na całej jej długości - dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.
S-15 - rzeka Czernica nr 1 od źródeł do ujścia do rzeki Gwdy wraz z dopływami i wodami starorzeczy: - na całej długości wraz z dopływami dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12. W m. Czarne na odcinku od mostu przy ul Młyńskiej do mostu przy ul. 27 Lutego - całkowity zakaz zabijania i zabierania złowionych ryb (odcinek „No kill”) - zakaz nie dotyczy pstrąga tęczowego. Na terenie rezerwatu przyrody „Dolina Gwdy” - zakaz wędkowania. 
S-16 - rzeka Brda nr 2 z wodami jej dopływów od 50 m poniżej wypływu z j. Pietrzykowskie Duże do mostu drogowego na trasie Przechlewo - Rzeczenica z wyłączeniem rezerwatu „Przytoń” - dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.
S-17 - rzeka Wieprza nr 3 od ujścia cieku Struga Kramarzyńska poniżej jeziora Wałdowskie Wielkie do korony zapory w m. Kępice z wyłączeniem odcinków od granicy cofki zalewu w Kępicach ul. Kępka do korony zapory w Kępce, i od mostu drogowego Kępice - Słupsk do jazu elektrowni przy ul. 1 Maja.
- od ujścia rzeki Struga Kramarzyńska do oznaczonej granicy cofki zalewu elektrowni w Kępicach- Kępce - dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09.do31.12.
- od elektrowni w Kępce do mostu drogowego Kępice - Słupsk - dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.
S-18 - rzeka Studnica od mostu drogowego Miastko - Bytów w Miastku do ujścia do rzeki Wieprzy: dozwolone metody spinningowa i muchowa, zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.

S-21 - rzeka Pokrzywna - od 50 m od wypływu z jeziora Lubno (Graniczne) do ujścia do rzeki Wieprzy: dozwolone metody spinningowa i muchowa, zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.
- pozostałe dopływy rzeki Wieprzy - dozwolone metody spinningowa i muchowa, zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.


WODY NIZINNE - JEZIORA

1.S – Babianka 2,73 ha gm. Przechlewo
2.S – Bardo (Przyłękińskie) 12,70 ha gm. Koczała
3.S – Barkowo Małe 5,00 ha 4) gm. Czarne
4.S – Białe (Białynia) 8,21 ha gm. Miastko
5.S – Bliskie 3,02 ha gm. Miastko
6.S – Bublik 7,17 ha 2) gm. Konarzyny
7.S – Buszewo 8,64 ha 2), 3), 5)  gm. Człuchów
8.S – Byczyńskie 17,20 ha gm. Miastko
9.S – Biały Zdrój (Wieldządz) 55,68 ha 4) gm. Człuchów
10.S – Cietrzewie Małe 3,56 ha gm. Koczała
11.S – Czarne k. Unichowa 18,94 ha gm. Czarna Dąbrówka
12.S – Czarnka 12,50 ha gm. Miastko
13.S – Darnowskie 8,68 ha gm. Trzebielino
14.S – Zielone Duże 23,67 ha gm. Konarzyny
15.S – Zielone Małe 12,92 ha gm. Konarzyny
16.S – Długie (Niezabyszewo) 9,07 ha gm. Bytów
17.S – Długie (Dolne) 26,06 ha 1) gm. Debrzno
18.S – Dolskie 33,68 ha gm. Miastko
19.S – Dobra (Dobre) 22,36 ha gm. Dębnica Kaszubska
20.S – Dyk 5.94 ha gm. Studzienice
21.S – Gardzkie (Grodzkie) 16,05 ha 1) gm. Debrzno
22.S – Glinianki M. 0,61 ha 4) gm. Czarne
23.S – Glinianki D. 1,10 ha 4) gm. Czarne
24.S – Główno (Główna) 20,32 ha 1) gm. Debrzno
25.S – Godzież Mała 12,16 ha gm. Dębnica Kaszubska
26.S – Jeleń 84,54 ha 1) gm. Bytów
27.S – Jeziorna 4,10 ha gm. Przechlewo
28.S – Jeziorno 4,14 ha 1) gm. Debrzno
29.S – Kaczy Staw 1,38 ha 1) gm. Debrzno
30.S – Kamnickie 18,10 ha gm. Miastko

31.S – Kartkowo (Długie) 15,07 ha gm. Czarna Dąbrówka
32.S – Kiełpińskie 7,57 ha gm. Przechlewo
33.S – Kopieniec Duży 11,16 ha gm. Czarna Dąbrówka
34.S – Kopieniec Średni 10,04 ha gm. Czarna Dąbrówka
35.S – Kopieniec Mały 3,77 ha gm. Czarna Dąbrówka
36.S – Długie (Nidno) w m. Krąg 39,80 ha gm. Polanów
37.S – Kościelne 70,15 ha gm. Miastko
38.S – Krosnowskie 9,28 ha gm. Borzytuchom
39.S – Krucze 7,13 ha gm. Koczała
40.S – Krzemieniewo 4,46 ha 4) gm. Czarne
41.S – Kumki I 5,56 ha gm. Przechlewo
42.S – Kumki II 1,22 ha gm. Przechlewo
43.S – Małe k. Kwisna 7,33 ha gm. Miastko
44.S – Kwiśnieńskie 11,99 ha 6) gm. Miastko
45.S – Lednik 10,06 ha 2) gm. Miastko
46.S – Leśnik (Bąkowo) 8,09 ha gm. Trzebielino
47.S – Lubowidz Duży 153,47 ha 1) gm. Nowa Wieś Lęb.
48.S – Lubowidz Mały 11,12 ha 1) gm. Nowa Wieś Lęb.
49.S – Łękinia 21,45 ha gm. Koczała
50.S – Łazienkowskie (Miej. D.) 38,27 ha3) gm. Człuchów
51.S – Martwe 1,87 ha gm. Przechlewo
52.S – Malczkówko (Czarne) 11,42 ha gm. Czarna Dąbrówka
53.S – Miastko I 3,80 ha gm. Miastko
54.S – Miejskie Małe 21,50 ha 3) gm. Człuchów
55.S – Miłe k. Ugoszczy 6,64 ha gm. Studzienice
56.S – Mile (Czeruch) k. Półczna 11,14 ha gm. Studzienice
57.S – Obierowo 3,28 ha gm. Miastko
58.S – Obłęże 66,40 ha gm. Kępice
59.S – Olszanowo Małe 5,50 ha 4) gm. Czarne
60.S – Oskowo 17,32 ha gm. Cewice
61.S – Ostrów Duży (Czarnowo) 23,15 ha 1) gm. Debrzno
62.S – Pijawka 5,24 ha gm. Przechlewo
63.S – Płosno (Czarne) 5,08 ha gm. Przechlewo
64.S – Zagórki 27,39 ha gm. Kobylnica
65.S – Polnickie 8,31 ha 2), 3) gm. Człuchów
66.S – Poldery Słupskie 5,56 ha gm. Słupsk

67.S – Przyjezierze Duże 27,05 ha 1) gm. Kępice
68.S – Przyjezierze Małe 2,03 ha 2) gm. Kępice
69.S – Rąbki (Mazur) 7,09 ha gm. Przechlewo
70.S – Resko Duże 11,73 ha gm. Koczała
71.S – Resko Małe 3,51 ha gm. Koczała
72.S – Resko I 5,54 ha gm. Koczała
73.S – Resko 4,30 ha gm. Koczała
74.S – Resko Wyschłe 1,59 ha gm. Koczała
75.S – Rychnowskie 167,80 ha 3) gm. Człuchów
76.S – Sęki 1,96 ha gm. Miastko 
77.S – Sławieńskie Bagna 12,50 ha gm. Sławno
78.S – Sierżenko 15,30 ha gm. Bytów
79.S – Skarbno 6,23 ha gm. Koczała
80.S – Smolanka (Podgórze)4,79 ha gm. Miastko
81.S – Dębniczka 0,9 ha gm. Damnica
82.S – Korzybie 5,10 ha 2) gm. Kępice
83.S – Urzędowe (Człuchowskie) 72,80 ha 3) gm. Człuchów
84.S – S. Miejski Debrzno 26,37 ha 1) gm. Debrzno
85.S – Żukowo (Żuczek) 50,66 ha 1) gm. Debrzno
86.S – Żychce 30,08 ha gm. Konarzyny
87.S – Staw w Bytowie 0,62 ha gm. Bytów
88.S – Wołczyca 37,35 ha gm. Miastko
89.S – Wołcza Mała 2,91 ha gm. Miastko
90.S – Wiejskie k. Czarnej Dąbrówki 4,97 ha gm. Czarna Dąbrówka
91.S – Wiejskie (Gałęzów) 6,25 ha gm. Dębnica Kaszubska
92.S – Ścięgnica (Lisewo) 11,22 ha gm. Kobylnica
93.S – Średnie 14,13 ha gm. Miastko
94.S – Święte (Święto) 8,90 ha gm. Trzebielino
95.S – Szare 8,00 ha gm. Przechlewo
96.S – Trzebielińskie 16,20 ha gm. Trzebielino
97.S – Tursko 6,71 ha gm. Miastko
98.S – Brody (Żurawie, Krępkowickie) 11,47 ha gm. Cewice
99.S – Okoniewskie (Moczydło)9,33 ha gm. Borzytuchom
100.S – Dymno (Koczałskie) 79,0 ha gm. Koczała
101.S – Zamkowe k. Żelic (Zamek) gm. Kępice
102.S – Staw Junior 0,75 ha, Staw Seniorów 0,52 ha (Stawy ul. Arciszewskiego w       Słupsku) gm. Słupsk
103.S – Pozostałe jeziora, w tym pozyskane w 2015 roku

II. ZBIORNIKI ZAPOROWE I RZEKI:

 

Zl.S - Zbiornik Zaporowy Konradowo na rzece Słupi -104,18 ha - dozwolone wszystkie przynęty i metody.
Z2.S - Zbiornik Zaporowy Krzynia na rzece Słupi -70 ha, - dozwolone wszystkie przynęty i metody.
Z3.S - Rozlewisko - starorzecze rz. Słupi „Cicha Woda”- 44,51 ha - dozwolone wszystkie przynęty i metody.
Z4.S - rzeka Brda nr 4 z wodami jej dopływów od 50 m poniżej wypływu z j. Końskie do j. Charzykowskiego z dopływem rz. Lipczynka 50 m poniżej wypływu z j. Lipczyno Wielkie: do ujścia do j. Charzykowskiego - dozwolone wszystkie przynęty i metody.
Z5.S - rzeka Pogorzełiczka, Potena (Potynia) nr 1 - wody na całej długości wraz z wodami dopływów oraz dopływów j. Modła z wyłączeniem wód w granicach rezerwatu przyrody j. Modła - dozwolone wszystkie przynęty i metody.
Z6.S - rzeka Bagienica - od źródeł do granicy ze Słowińskim Parkiem Narodowym z dopływami poza granicami SPN dozwolone wszystkie przynęty i metody. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.
Z7.S - rzeka Grabownica - od źródeł do granicy ze Słowińskim Parkiem Narodowym z dopływami poza granicami Słowińskiego Parku Narodowego - dozwolone wszystkie przynęty i metody. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.
Z8.S rzeka Pustynka (Klukówka) od źródeł do granicy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz dopływy poza granicami Słowińskiego Parku Narodowego - dozwolone wszystkie przynęty i metody. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.
Z9.S - zalew rzeki Wieprzy w Kępicach ul. Kępka od granicy cofki do korony zapory elektrowni w Kępce - dozwolone wszystkie przynęty i metody.
Z10.S - rzeka Wieprza od mostu drogowego Kępice - Słupsk do jazu elektrowni przy ul. 1 Maja - dozwolone wszystkie przynęty i metody.


ŁOWISKA SPECJALNE Łowiska (wody) wymienione w niniejszym wykazie („łowiska specjalne”), dopuszczone do wędkowania, objęte są obowiązkiem uzyskania odrębnych zezwoleń (licencji) i wniesienia dodatkowych opłat. Koło PZW „Plasmet” Widzino „Słupia” - Słupsk Damnica „Łączność” - Słupsk „Słupsk Miasto” „Rzemieślnik” - Słupsk Siemirowice „Trzy Rzeki” - Słupsk Sycewice Potęgowo Łowisko specjalne „Widzino” „Pod Dębami” w Redzikowie „Perełka” „Trójka” „Siemirowice” „Trzy Rzeki” „Sycewice” „Darżyno” „Dąbrówka” „Włynkówko” „Staw w Redzikowie” „Łysa Polana”
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony
Copyright © 2006 - 2018 ZO PZW Słupsk - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści bez zgody ZO PZW Słupsk zabronione.